EFTER TILBUD

Du får her en række informationer, der er relevante, når du har godkendt vores tilbud.

Hvad skal jeg afsætte til uforudsete udgifter?

En god tommelfingerregel er, at du skal afsætte 15-20% af tilbudsprisen til uforudsete udgifter.

De uforudsete udgifter dækker over opgaver, vi ikke på forhånd ved skal udbedres, før vi er i gang med renoveringen og har fået åbnet.
Vi har derfor ikke medtaget opgaverne i tilbuddet.

Opstartstidspunkt

Vi finder et opstartstidspunkt, når vi lægger tilbuddet ind i vores ordrebog og planlægger arbejdets udførelse.

Nedrivning

De fleste byggesager starter med nedrivning af det eksisterende.
Selvom vi har stor erfaring med nedrivning og går forsigtigt til værks, kan der opstår mindre skader – der ikke er budgetteret med i tilbuddet – i forbindelse med nedrivningen.
Udgifterne til reparation af disse skader afholdes af dig og afregnes på forbrugt tid og materialer

Ryddet arbejdsområde

Når vi starter op hos dig, tager vi så meget hensyn til dig og familien som muligt.
Dog må vi have noget plads at arbejde på og forventer din samarbejdsvilje i forhold til at fx rydde møbler og andet inventar i en radius – minimum omkring 5 m hvis muligt – omkring det sted, vi skal arbejde. Hvis vi skal rydde et areal, fakturerer vi dig den tid, det tager for os at rydde et passende arbejdsområde.
Har du ikke ryddet et arbejdsområde er der risiko for, at dit inventar bliver ridset eller på anden måde får skrammer.

Skal vi lægge et nyt gulv eller reparere en større del af dit gulv, skal du rydde hele gulvarealet.

Firmainformation

Tømrerfirmaet Lindebjerg

CVR: 29339759

Adresseinformation

​​​Lindebjerg 12

5474 Veflinge

​​

Kontaktinformation

Tlf. ​​​29 80 57 52​​​​

E-mail: jh@lindebjerg.net

​​